IQ & EQ Assessments Vinod K. Pandita June 21, 2022